Inventaris opmaken

Met deze template kan je zelf je eindvoorraad in excel opnemen die als stavingsstuk bij de boekhouding kan dienen.

Modelfactuur

Met deze template kan je je eigen eenvoudige factuur in excel opmaken door het tabblad parameters in te vullen.

Onkostennota opmaken

Met deze template kan je je eigen onkostennota opmaken. Via dit document rekent de werknemer of bedrijfsleider kosten door aan zijn werkgever, bedrijf of vereniging. De terugbetaling dient steeds gestaafd te zijn door bewijsstukken om als een geldig beschouwd te worden.

Dagvergoeding

Hiermee kan je je forfaitaire vergoedingen registreren voor de dagen waarop je op verplaatsing werkt. Het is een compensatie voor de kleine kosten die u maakt zoals maaltijden, parking, taxi.. De dagvergoeding kan enkel toegekend worden indien u minimum 6 uur op verplaatsing werkt en maximaal 16 dagen per maand.

Copyright 2022 – ND-Consult