Activeer tijdig uw mandaat op Tax-on-web

Activeer tijdig uw mandaat op Tax-on-web

Als u zelf uw Tax-on-web aangifte doet bent u voor dit jaar al te laat want deze moest ten laatste tegen 15 juli 2019 ingediend zijn.
Bij een laattijdige aangifte kan de fiscus een aanslag van ambtswege opstarten en kunnen ze bovendien een boete opleggen.

Activeer dus tijdig uw mandaat op Tax-on-web

Via een boekhouder of een andere mandataris verstrijkt de deadline om de personenbelasting aangifte in te dienen pas op 24 oktober 2019.

Als u nog geen Tax-on-web mandaat gegeven hebt aan uw boekhouder dan moet u dit zo gauw mogelijk in orde brengen.
Indien uw aangifte al laattijdig is (deadline 15 juli 2019), hebt u nog de tijd om dit tot 31 augustus 2019 te doen.