Tuin heraanleggen of opfrissen op kosten van de BV

Tuin heraanleggen of opfrissen op kosten van de BV

Met de zomer in de aantocht beslissen veel mensen om hun tuin te laten opknappen. Als de tuin (deels) door de vennootschap gebruikt wordt kunnen die kosten (deels) ingebracht worden.

We maken de volgende opsplitsing: De woning is eigendom van de BV en de woning is van u privé.

  • Woning is eigendom van de BV:

De kosten zijn voor de eigenaar. Als de vennootschap eigenaar is van de woning waar u gratis woont, dan draagt de vennootschap de kosten met betrekking tot die woning. De tuin behoort immers ook tot de woning dus die kosten moet u laten factureren op naam van de vennootschap.

Zijn al die kosten dan zomaar aftrekbaar? Als het beroepsmatig gebruik van de tuin bewezen wordt en u regelmatig klanten of zakenrelaties in de woning ontvangt en ze uitzicht op de tuin hebben dan kunnen we dit verdedigen. Een goed onderhouden tuin is immers belangrijk voor de professionele uitstraling van de vennootschap.

De BTW is aftrekbaar in de mate dat de BV het beroepsmatig gebruik bewijst. Indien uw BV btw-plichtig is dan dient de BV in principe een factuur zonder BTW te ontvangen. De BV dient dan de te betalen btw op te nemen in de btw-aangifte en kan dezelfde btw in de mate van het beroepsgebruik aftrekken.

Privé wordt u belast op een voordeel alle aard (VAA) voor het privégebruik van de woning en dat in functie van het kadastraal inkomen (KI). U wordt dus niet zwaarder belast omdat u een mooiere tuin hebt.

  • Woning is eigendom van u privé:

De BV huurt wellicht (een deel van) de woning. Als huurder kan uw vennootschap dus beslissen om de tuin op te frissen of deze heraan te leggen. Dit dient dan uiteraard wel met de gedachtegang te zijn om zakenrelaties en of klanten te ontvangen.

Het opfrissen van de tuin is niet belast bij u privé. De huurder staat immers in voor kleine onderhouds- en herstellingswerken. Indien het louter gaat om het opfrissen van de tuin, namelijk het snoeien van hagen en of verwijderen van onkruid dan is dit geen bijkomend belastbaar privé voordeel. Naast de ontvangen huur dient er dus bijkomend niets meer aangegeven te worden in de persoonlijke aangifte.

Indien het om aanleggen gaat zoals een (zwem)vijver, het aanplanten van bloemen en planten dan kan de fiscus u in principe op het einde van de huurovereenkomst belasten op een bijkomend voordeel voor de meerwaarde die ontstaan is uit die aanleg.

Het is dus altijd opletten geblazen met het soort werken die uitgevoerd worden. Gaat het louter om een opfrissing of is uw woning meer waard geworden door het uitvoeren van de werken.

 

Fiche 281.50: geen verplichting tot aan € 250

Fiche 281.50: geen verplichting tot aan € 250

Waarover gaat het?

Jaarlijks dient er een fiche opgemaakt te worden voor commissies, vergoedingen, voordelen van alle aard die u aan derden betaald heeft.
Denk maar aan kinesisten die binnen een praktijk als onderaannemer werken. De praktijk dient dan de fiche voor elk van die kinesisten op te maken.

Gevolgen?

Indien er geen fiches opgemaakt worden zijn de kosten in principe niet aftrekbaar. De fiscus kan mogelijks die vergoedingen onderwerpen aan de afzonderlijke aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB 92).

Vanaf welk bedrag een fiche opmaken?

Er dient geen fiche opgemaakt te worden voor erelonen, commissies of andere verleende voordelen waarvan het totale bedrag of de totale waarde per verkrijger en per kalenderjaar niet hoger is dan € 125,00 exclusief btw (Comm IB 57/64).
Als er voor erelonen of commissies een regelmatige btw-factuur werd verkregen dient er ook geen fiche opgesteld te worden.

Op 6 mei 2022 is er een wijziging in werking getreden waardoor het bovenstaande bedrag € 250,00 exclusief btw geworden is. Deze wijziging geldt voor al de fiches die u vanaf die datum nog zou moeten opstellen m.b.t. het inkomstenjaar 2021.

Deadline?

Voor kalenderjaar 2021 ligt de deadline uiterlijk op 29/06/2022.

Opgelet! Vrije beroepers die vrijgesteld zijn van btw (bv. dokters, kinesisten, verpleegkundigen, …) reiken geen factuur uit met btw. Deze categorie dient dus nog steeds een fiche 281.50 uit te reiken.

Opgelet! Heeft u in 2021 aan een bepaalde klant, leverancier of andere zakenpartner een relatiegeschenk gegeven van méér dan € 125,00 (inclusief btw), dan beschouwt de fiscus dis als een ‘voordeel alle aard’. U moet dan in principe een fiche 281.50 opmaken waarde zakenrelatie op belast wordt en het geschenk voor uw bedrijf 100% aftrekbaar wordt.

Opgelet! Voor betalingen aan buitenlandse ondernemingen moet steeds een fiche opgemaakt worden omdat ze niet onderworpen zijn aan de Belgische boekhoudwet. Om de administratieve last te verlichten schaft de ‘Wet houdende diverse fiscale bepalingen’ de verplichting om een fiche 281.50 in te dienen voor alle betalingen uitgevoerd sinds 01/01/2022 af, indien een factuur of document werd uitgereikt door een belastingplichtige in de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, Ijsland).

Tip: Het is beter om een zakenrelatie uit te nodigen in een toprestaurant. Er is dan geen verplichting tot een fiscale fiche en de kost is 69% aftrekbaar.