Fiche 281.50: geen verplichting tot aan € 250

Fiche 281.50: geen verplichting tot aan € 250

Waarover gaat het?

Jaarlijks dient er een fiche opgemaakt te worden voor commissies, vergoedingen, voordelen van alle aard die u aan derden betaald heeft.
Denk maar aan kinesisten die binnen een praktijk als onderaannemer werken. De praktijk dient dan de fiche voor elk van die kinesisten op te maken.

Gevolgen?

Indien er geen fiches opgemaakt worden zijn de kosten in principe niet aftrekbaar. De fiscus kan mogelijks die vergoedingen onderwerpen aan de afzonderlijke aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB 92).

Vanaf welk bedrag een fiche opmaken?

Er dient geen fiche opgemaakt te worden voor erelonen, commissies of andere verleende voordelen waarvan het totale bedrag of de totale waarde per verkrijger en per kalenderjaar niet hoger is dan € 125,00 exclusief btw (Comm IB 57/64).
Als er voor erelonen of commissies een regelmatige btw-factuur werd verkregen dient er ook geen fiche opgesteld te worden.

Op 6 mei 2022 is er een wijziging in werking getreden waardoor het bovenstaande bedrag € 250,00 exclusief btw geworden is. Deze wijziging geldt voor al de fiches die u vanaf die datum nog zou moeten opstellen m.b.t. het inkomstenjaar 2021.

Deadline?

Voor kalenderjaar 2021 ligt de deadline uiterlijk op 29/06/2022.

Opgelet! Vrije beroepers die vrijgesteld zijn van btw (bv. dokters, kinesisten, verpleegkundigen, …) reiken geen factuur uit met btw. Deze categorie dient dus nog steeds een fiche 281.50 uit te reiken.

Opgelet! Heeft u in 2021 aan een bepaalde klant, leverancier of andere zakenpartner een relatiegeschenk gegeven van méér dan € 125,00 (inclusief btw), dan beschouwt de fiscus dis als een ‘voordeel alle aard’. U moet dan in principe een fiche 281.50 opmaken waarde zakenrelatie op belast wordt en het geschenk voor uw bedrijf 100% aftrekbaar wordt.

Opgelet! Voor betalingen aan buitenlandse ondernemingen moet steeds een fiche opgemaakt worden omdat ze niet onderworpen zijn aan de Belgische boekhoudwet. Om de administratieve last te verlichten schaft de ‘Wet houdende diverse fiscale bepalingen’ de verplichting om een fiche 281.50 in te dienen voor alle betalingen uitgevoerd sinds 01/01/2022 af, indien een factuur of document werd uitgereikt door een belastingplichtige in de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, Ijsland).

Tip: Het is beter om een zakenrelatie uit te nodigen in een toprestaurant. Er is dan geen verplichting tot een fiscale fiche en de kost is 69% aftrekbaar.