Tuin heraanleggen of opfrissen op kosten van de BV

Tuin heraanleggen of opfrissen op kosten van de BV

Met de zomer in de aantocht beslissen veel mensen om hun tuin te laten opknappen. Als de tuin (deels) door de vennootschap gebruikt wordt kunnen die kosten (deels) ingebracht worden.

We maken de volgende opsplitsing: De woning is eigendom van de BV en de woning is van u privé.

  • Woning is eigendom van de BV:

De kosten zijn voor de eigenaar. Als de vennootschap eigenaar is van de woning waar u gratis woont, dan draagt de vennootschap de kosten met betrekking tot die woning. De tuin behoort immers ook tot de woning dus die kosten moet u laten factureren op naam van de vennootschap.

Zijn al die kosten dan zomaar aftrekbaar? Als het beroepsmatig gebruik van de tuin bewezen wordt en u regelmatig klanten of zakenrelaties in de woning ontvangt en ze uitzicht op de tuin hebben dan kunnen we dit verdedigen. Een goed onderhouden tuin is immers belangrijk voor de professionele uitstraling van de vennootschap.

De BTW is aftrekbaar in de mate dat de BV het beroepsmatig gebruik bewijst. Indien uw BV btw-plichtig is dan dient de BV in principe een factuur zonder BTW te ontvangen. De BV dient dan de te betalen btw op te nemen in de btw-aangifte en kan dezelfde btw in de mate van het beroepsgebruik aftrekken.

Privé wordt u belast op een voordeel alle aard (VAA) voor het privégebruik van de woning en dat in functie van het kadastraal inkomen (KI). U wordt dus niet zwaarder belast omdat u een mooiere tuin hebt.

  • Woning is eigendom van u privé:

De BV huurt wellicht (een deel van) de woning. Als huurder kan uw vennootschap dus beslissen om de tuin op te frissen of deze heraan te leggen. Dit dient dan uiteraard wel met de gedachtegang te zijn om zakenrelaties en of klanten te ontvangen.

Het opfrissen van de tuin is niet belast bij u privé. De huurder staat immers in voor kleine onderhouds- en herstellingswerken. Indien het louter gaat om het opfrissen van de tuin, namelijk het snoeien van hagen en of verwijderen van onkruid dan is dit geen bijkomend belastbaar privé voordeel. Naast de ontvangen huur dient er dus bijkomend niets meer aangegeven te worden in de persoonlijke aangifte.

Indien het om aanleggen gaat zoals een (zwem)vijver, het aanplanten van bloemen en planten dan kan de fiscus u in principe op het einde van de huurovereenkomst belasten op een bijkomend voordeel voor de meerwaarde die ontstaan is uit die aanleg.

Het is dus altijd opletten geblazen met het soort werken die uitgevoerd worden. Gaat het louter om een opfrissing of is uw woning meer waard geworden door het uitvoeren van de werken.