Belangrijke fiscale ontwikkelingen in 2024

Belangrijke fiscale ontwikkelingen in 2024

België ondergaat in 2024 een reeks belangrijke fiscale veranderingen die zowel particulieren als bedrijven zullen beïnvloeden. Hieronder bespreek ik enkele van de meest opvallende wijzigingen.

1. Aanpassingen in aangiftetermijnen

Voor de personenbelasting via Tax-on-web geldt nu 15 juli voor niet-complexe aangiften en 16 oktober voor complexe aangiften. Voor vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting is de uiterste indieningsdatum de laatste dag van de zevende maand na het afsluiten van het boekjaar​​. Indien het boekjaar eindigt op 31 december (of tot eind februari) is de indieningstermijn langer, namelijk 30 september van het aanslagjaar.

2. Nieuwe bijlageverplichting voor huur en zakelijke gebruiksrechten

Vanaf aanslagjaar 2024 is er een nieuwe bijlageverplichting wanneer huur als beroepskost wordt ingebracht. Dit geldt ook voor zakelijke gebruiksrechten. De verplichte gegevens moeten via een modelformulier bij de belastingaangifte worden gevoegd​​​​.

3. Wijzigingen in auteursrechten

Het fiscaal regime voor auteursrechten is in 2023 al aangepast en heeft ook in 2024 financiële beperkingen. Zo is er een plafond op de auteursrechtenvergoeding en mogen deze vergoedingen niet meer dan 40% van de totale verloning van een opdrachtgever bedragen​​. Vanaf 2025 daalt dit percentage verder naar 30%.

4. Uitbreiding van de kaaimantaks

In 2024 wordt het toepassingsgebied van de kaaimantaks uitgebreid, wat belangrijke gevolgen kan hebben voor Belgen met buitenlandse juridische structuren, zoals een vastgoedvennootschap in Frankrijk of een Nederlandse stichting administratiekantoor​​.

5. Modernisering van het geregistreerd kassasysteem

Er wordt een modernisering doorgevoerd in het geregistreerd kassasysteem, wat de uitbreiding naar andere sectoren dan de horeca en de invoering van realtime rapportering via een fiscale data module omvat​​.

6. Verhoging van registratierechten op erfpacht en opstal

Vanaf 2024 verhoogt het registratierecht op contracten voor erfpacht en opstal van 2% naar 5%​​​​.

7. Aanpassingen in btw en verlaagd btw-tarief warmtepompen

Het btw-tarief van 6% op afbraak en heropbouw is vanaf 2024 van toepassing in het hele land, met specifieke strenge voorwaarden. Ook is er een verlenging van het verlaagde btw-tarief voor de levering met installatie van warmtepompen tot eind 2024​​.

8. Nieuwe meldingsplicht voor aftrekmethode algemeen verhoudingsgetal

Gemengde belastingplichtigen die de aftrekmethode van het algemeen verhoudingsgetal gebruiken en dit toepasten op 31 december 2023, moeten vanaf 2024 de verhoudingsgetallen aan de belastingadministratie rapporteren via het formulier e604B​​​​.

Deze veranderingen tonen aan hoe belangrijk het is voor zowel particulieren als bedrijven om op de hoogte te blijven van de fiscale wetgeving en tijdig te plannen voor deze aanpassingen. Voor gedetailleerde informatie en specifiek advies is het raadzaam om contact op te nemen met ons.